Рекуператори

5 / 5 (1 гласа)

Рекуперацията е процес, при който се използва отработен въздух, за да затопли или охлади пресен такъв. В днешни дни големите сгради имат нужда от много пресен въздух. Тази нужда може да бъде задоволена и с отваряне на прозорците, но така през лятото сградата губи много от вече използваната енергия за охлаждане, а през зимата аналогично се губи топлина. Когато в една сграда се внедри рекуперационна вентилационна система, тези загуби могат да бъдат намалени до минимум, тъй като охладеният или затоплен въздух минава през топлообменик и охлажда или затопля пресния въздух. По този начин се реализират значителни икономии на електроенергия. Например...

Енергоспестяващи блокове TANGRA EVB Compact 02.07.2016 Поддържането на подходящ микроклимат с минимални енергийни разходи е основен проблем за собствениците на сгради и компаниите управляващи сгради. Високоефективните енергоспестяващи вентилационни блокове предоставят пресен и филтриран въздух, като едновременно с това изхвърлят и отработения замърсен въздух. Гамата обхваща три модела: o TANGRA EVB ECO – моноблок, хоризонтален монтаж. o TANGRA EVB TOP – подов монтаж, всички входове/изходи са на отгоре. o TANGRA EVB CL – вентилационна система за единообемни помещения, подходяща за класни стаи, самостоятелни офиси, комферентни зали,