Адиабатни охладители

Клима груп разполага с екип от специалисти в тази област . Приемаме индивидуални запитвания ,както и индивидуални огледи ,проектиране ,доставка и монтаж на адиабатните системи . Цена може да се дадем след изготвянето на проект или ако вече има готов такъв .