Адиабатни охладители

Клима груп разполага с екип от специалисти в тази област. Приемаме индивидуални запитвания, както и индивидуални огледи, проектиране, доставка и монтаж на адиабатните системи. Цена може да се даде след изготвянето на проект или ако вече има готов такъв.