Въпроси

Клима Груп 2 ООД изгражда високотехнологичнa и енергийноефективнa VRV система за климатизация на новият медицински корпус към Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас

Клима Груп 2 ООД изгражда модерна високотехнологична VRV система на Daikin, в новият медицински корпус към Комплексния онкологичен център ...