Годишна профилактика на климатика - защо е важна?

0 от 5 / 0 гласа

За да работят климатиците качествено и без да ни създават проблеми, е необходимо те да бъдат профилактирани, проверявани и поддържани през определен период, за да се гарантира тяхната правилна и безпроблемна работа за максимално дълъг приод от време. Профилактиката е важна не само, за да се провери техническата изправност на климатичната система, но и за да се осигури максимален комфорт и качество на въздуха в помещението, в което е поставен климатикът.

 

 

 

 

 

 

 

 

Защо е необходима профилактиката?

Повечето водещи фирми, които са производители на климатична техника препоръчват минимум веднъж годишно климатичните системи, произведени от тях да бъдат обслужени и профилактирани от оторизиран специалист. Това се прави с цел при възникване на евентуален проблем със съответния климатик той да не бъде в следствие на неправилна експлоатация или поради причина, която е можело да бъде намерена и отстранена преди да се е стигнало до по-сериозни проблеми. Такъв проблем може да бъде повреда в компресора на климатика, поради загуба или ниско налягане на хладилния агент (фреона).  

Когато се усещат вибрации във вътрешното тяло, това може да се дължи на замърсяване и натрупване на прах по турбината на вътрешното тяло. Това би довело до разрушаване на лагерите на самата турбина или до намалено топлоотдаване на вътрешния топлообменник поради замърсяването с прах и микроорганизми, което затруднява нормалната работа на климатика. Това замърсяване е много опасно за правилната работа на турбината. Нужно е топлообменника да бъде почистен от специалист, за да се избегнат евентуалнни проблеми. Всички евентуални повреди могат да бъдат установени и отстранени при извършване на редовна годишна профилактика на климатичната  система.  

 

Колко често е нужно да се прави профилактика?

 

Нужно е веднъж годишно да бъде технически обслужен климатикът, за да може да работи без да създава проблеми.

 

Колко често трябва да се почистват филтрите на климатика?Препоръчително е поне 2 пъти месечно да се почистват прахосъбиращите филтри на вътрешното тяло, но няма да сгрешим ако го правим и по-често. Филтрите се свалят от вътрешното тяло и се измиват с неабразивни почистващи препарати и хладка вода. След като изсъхнат напълно се поставят обратно в климатика.

Какво може да се случи ако пропускаме профилактиката?

Когато се пренебрегва редовната профилактика, се губи  не само ефективността на климатика, но се израходва и повече електрическа енергия.

Какво включва професионалналната профилактика:

Основно профилактиката на климатитичната система се състои в почистване на вътрешното тяло, оглед на външното тяло за течове и пропуски в херметичността на системата и замерване на изходната температура на климатика. При отклонение от нормалните показателите се замерва и налягането на фреона. Това се прави, когато има отклонение в изходната температура, тъй като при закачването и откачването на манометрите, с които се мери налягането, винаги изтича в атмосферата минимално количество фреон. Ако обаче се установи, че има изтичане на фреон, от изключително значение е веднага да се зареди необходимото количество, защото неговата липса може да доведе до сериозни проблеми за климатичната система.

Смятате, че е дошло времето за профилакика на вашият климатик? Не се колебайте да ни потърсите, екипът на Клима груп 2 е на разположение!