Рекуператори

Поддържането на подходящ микроклимат с минимални енергийни разходи е основен проблем за собствениците на сгради и компаниите управляващи сгради. Високоефективните енергоспестяващи вентилационни блокове с рекуператори предоставят пресен и филтриран въздух, като едновременно с това изхвърлят и отработения замърсен въздух.