Вентилационни решетки

Вентилационните решетки и дифузори са предназначени за подаване и засмукване на въздух във вентилационни и климатични инсталации с различно предназначение:
- Таванни вентилационни решетки
- Стенни вентилационни решетки
- Решетки за камини
- Подови вентилационни решетки
- Вентилационни решетки за монтаж към строителни елементи