Адиабатни охлаждащи системи

Единствената система, използваща 8-10 пъти по-малко енергия от конвенционалните.
Незаменима при охлаждане както на помещения, така и за открити площи, под навеси, тенти  и др. 

ТЕОРЕТИЧЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОХЛАЖДАНЕ

Охлаждането чрез изпаряване е един адиабатичен процес с постоянна енталпия - топлината за изпаряване на водата, се взима от въздуха, като по този начин се снижава температурата. Топлинната енергия на въздуха има два компонента - чувствителна топлина - тази, която се усеща и оценява и латентната топлинт - енергията, която се използва за изпаряване на водата. Изпарителните охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната такава. Процесът се осъществява без добавяне на външна енергия! Единствената система, на която ефективността се увеличава с повишаване на външната температура.  

ЕКОЛОГИЧНА КЛИМАТИЗАЦИЯ - КАК РАБОТИ? 

При изпарителните охладители се използват охлаждащи панели тип CELdek Система за разпределение на водата поддържа панелите със съответна влажност. Мощен центробежен вентилатор, разположен вътре в машината, аспирира въздух от външната среда, който преминава през наситения с вода панел и по този начин го охлажда. Водата необходима за работа на машината е оборотна и се съхранява в самата машина. Изпарителните охладители имат контролни уреди за регулиране на температурата, на влажността и за подновяване на използваната вода. Въздухоохладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум.

ИЗПАРИТЕЛНОТО ОХЛАЖДАНЕ - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Въздухоохладителните апарати използват енергията на топлия въздух, за да изпаряват водата. Вентилаторът насочва прохладния въздух в помещението , като създава приятен и високо производителен климат. Въздухоохладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум. Въздухът в помещенията е лек, намалява разпространението на инфекции, създава благоприятна среда за работа на хора страдащи от ралични видове алергии и астма. Влажността в помещението не се увеличава над нормата за комфорт. Въздухът се обработва само веднъж при подаването му в помещението, след което се изхвърля, системата работи със 100% пресен въздух. Единствената охладителна система, която работи при отворени врати в помещението. Възможност за работа с контрол на влажността или във вентилационен режим. Когато охладителната система работи, водата става толкова студена ( от изпарителния ефект ), че е невъзможно развитие на бактериите на легионела.
 


 

За информация: 
моб.: 0878 447 233 ; 0878 494 393
тел.: 056/844 999
офис гр. Бургас, бул. "Христо Ботев" N87
web: http://klimatik-burgas.eu/
e-mail: largo_clima@mail.bg

    Няма намерени продукти