Адиабатни охладители

КЛИМА ГРУП 2 ООД разполага с екип от специалисти в тази област.
Приемаме индивидуални запитвания, както и индивидуални огледи, проектиране, доставка и монтаж на адиабатните системи.
Цена може да се даде след изготвянето на проект или ако вече има готов такъв.

 

Единствената система, използваща 8-10 пъти по-малко енергия от конвенционалните. Незаменима за охлаждане както на помещения, така и за откритиплощи, под навеси, тенти и др. 

Теоретичният принцип на работа е енергоспестяващо охлаждане - охлаждане чрез изпаряване е един адиабатичен процес с постоянна енталпия:
Топлината за изпаряване на водата се взима от въздуха, като по този начин се снижава температурата. Топлинната енергия на въздуха има два компонента -  чувствителна топлина - тази, която се усеща и оценява и латентната топлина - енергията, която се използва за изпаряване на водата. Изпарителните охладители повишават латентната топлина и намаляват чувствителната такава. Процесът се осъществява без добавяне на външна енергия - единствената система, на която ефективността се увеличава с повишаване на  външната температура.

ЕКОЛОГИЧНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

Как работи
При изпарителните охладители се използват охлаждащи панели тип CELdek система за разпределение на водата поддържа панелите със съответна влажност. Мощен центробежен вентилатор, разположен вътре в машината, аспирира въздух от външната среда, който преминава през наситения с вода панел и по този начин го охлажда. Водата необходима за работа на машината е оборотна и се съхранява в самата машина. Изпарителните охладители имат контролни уреди за регулиране на температурата, на влажността и за подновяване на използваната вода. Въздухоохладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум.
 

ИЗПАРИТЕЛНОТО ОХЛАЖДАНЕ

Основни принципи
Въздухоохладителните апарати използват енергията на топлия въздух, за да изпаряват водата. Вентилаторът насочва прохладния въздух в помещението, като създава приятен и високо производителен климат. Въздухоохладителните апарати опазват околната среда. Те работят с много нисък разход на електроенергия, без използване на фреони, газ или други вредни химични вещества, с ниско ниво на шум. Въздухът в помещенията е лек, намалява разпространението на инфекции, създава благоприятна среда за работа на хора страдащи от ралични видове алергии и астма. Влажността в помещението не се увеличава над нормата за комфорт. Въздухът се обработва само веднъж при подаването му в помещението, след което се изхвърля, системата работи със 100% пресен въздух. Единствената охладителна система, която работи при отворени врати в помещението. Възможност за работа с контрол на влажността или във вентилационен режим. Когато охладителната система работи, водата става толкова студена ( от изпарителния ефект ), че е невъзможно развитие на бактериите на легионела.

    Няма намерени продукти