Климатика и плюсовете и минусите от него


http://pitanka.net/10021-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/